The Second Editorial Board of Blood and Genomics

 

Honorary Editor-in-Chief

Jiongcai Lan (China)          

Tongmao Zhao (USA)

Daowang Fan (China)

Editor-in-Chief

Zhongjun Li (China)

Deputy Editor-in-Chief  

Siegfried Janz (USA)

Jiwu Gong (China)

Fumihiko Nakamura (Japan)

Monika Pilichowska (Germany)

Baohua Qian (China)

Zhenqing Feng (China)

Zhiwei Liu (China)

Yuping Chen (China)

Ming Gao (China)

Associate Editors

Shuming Zhao (China)

Xingbin Hu (China)

Li  Chen (China)

Qian Ran (China)

Editorial Department Director

Fayun Zhang (China)

English Editor

Stuart Lyle WilkieUK

Editorial Board Members

Eddie Ang Han San(Singapore)

Gérard Ben Assayag (France)

Tudor Badea (USA)

Pascal Ballet (France)

Lianjun Bai (China)

François Barja (Switzerland)

Mats Bemark (Sweden)

Maohong Bian (China)

Christian Brosseau (France)

Jhy Sheng Chang (Taiwan)

Bingyu Chen (China)

Feng Chen(China)

Jing Chen (China)

Maoshan Chen (China)

Xuejun Chen (China)

Wei Chen (China)

Madhuradhar ChegondiIndia

Beining Chen (British)

Fang Yeh Chu (Taiwan)

Alexander Ereskovskiy( France)

Jukka Finne (Finland)

Qiang Fu (China)

Behrouz Gharesi-Fard (Iran)

Eugen Gheorghiu (Romania)

Mihaela Gheorghiu (Romania)

Julio Granados(Mexico)

Rong Gui (China)

Haihui Gu (China)

Yongcan Guo (China)

Malka N. Halgamuge (Australia)

Baolan Hao (China)

Kunhua He (China)

Xuehua He (China) 

Susan Hu Hsu (USA)

Xiangyan Huang(China)

Yuanshuai Huang (China)

Shouyong Hun (China)

Jinshan Jiao (China)

Francisco Juarez(Mexico)

Artur Jurczyszyn (Polish)

Pawel Kaczmarek (Polish)

Ebrahim Kalantar (Iran)

Chuan-Liang Kao (Taiwan)

Gorden J. Leitch (USA)

Anli Li (China)

Cuiying Li (China)

Hailan Li (China)

Zunyan Li (China)

Tsun Mei Lin (Taiwan)

Xiaoxin Liu (China)

Hua Lu (China)

Davide De Lucrezia (Italy)

Qun Luo (China)

Haimei Ma (China)

Shuxuan Ma (China)

Xianjun Ma (China)

Emmanuel Maes (France)

Tianhong Miao (China)

Gradimir N. Misevic (France)

Maja Misevic (Switzerland)

Shijie Mu (China)

Margaret H.L.Ng (Hong Kong) 

Tao Peng (China)

Octavian Popescu (Romania)

Benjamin Potelon (France)

Erik Reimhult (Swedish)

Vincent Rodin (France)

Zhili Shao (China)

Simion Simon (Romania)

Viorica Simon (Romania)

Dimitri Svistunenko (British)

Changjiu Tang (China)

Gengyin Wang (China)

Haiyan Wang (China)

Qiushi Wang (China)

Quanli Wang (China)

Yongjun Wang (China)

Zhen Wang (China)

Aiqing Wen (China)

Changsong Wu (China)

Rong Xia (China)

Pu Xu (China)

Ying Xu (China) 

Beizhan Yan (China)

Jeff Chunlong Yang (USA)

Jiangcun Yang (China)

Mei Yang (China)

Chunyan Yao (China)

Sihua Yi (China)

Wen Yin (China)

Xiaonan Yu (China)

Ying Yu (China)

Min Yuan (China)

Zhanshan Zha (China) 

Chan Zhang (China)

Xiaoping Zhang (China)

Xuerui Zhang (China)

Yanyu Zhang (China)

Shangen Zheng (China)

Huayou Zhou (China)

Lan Zhou (USA)

Jun Zhou (China)

Xiangyang Zhou (China)

Xiaoyu Zhou (China)

Peiyuan Zhu (China)

Xiang Zou (Hong Kong)

Countries or Regions