The First Editorial Board of

Asia-Pacific Journal of Blood Types and Genes

 

Honorary Editor-in-Chief

Jiongcai Lan (China)

Zhixin Zhang (China)

 

Editor-in-Chief

Daowang Fan (China)

 

Deputy Editor-in-Chief  

Siegfried Janz (USA)

Jiwu Gong (China)

Zhongjun Li (China)

Baohua Qian (China)

Zhenqing Feng (China)

Yuping Chen (China)

 

Editorial Department Director

XianxinTang (China)

 

English Editor

 

Stuart Lyle WilkieUK

 

Editorial Board Members 

Eddie Ang Han San(Singapore)

Gérard Ben Assayag (France)

Jonathan Baell (Australia)

Pascal Ballet (France)

Lianjun Bai (China)

François Barja (Switzerland)

Mats Bemark (Sweden)

Maohong Bian (China)

Christian Brosseau (France)

Lei Fa Chang (Taiwan)

Jhy Sheng Chang (Taiwan)

Bingyu Chen (China)

Feng Chen(China)

Jing Chen (China)

Jung-Chin Chen (Taiwan)

Wei Chen (China)

Madhuradhar Chegondi(India)

Li-Te Chin (Taiwan)

Fang Yeh Chu (Taiwan)

Alexander Ereskovskiy( France)

Ming Gao (China)

Behrouz Gharesi-Fard (Iran)

Julio Granados(Mexico)

Rong Gui (China)

Haihui Gu (China)

Yongcan Guo (China)

Malka N. Halgamuge (Australia)

Baolan Hao (China)

Ke Hao (China)

Susan Hu Hsu (USA)

Chien-Ling Huang (Hong Kong)

Xiangyan Huang(China)

Yuanshuai Huang (China)

Shouyong Hun (China)

Hongwen Ji (China)

Tianlun Jiang (China)

Jinshan Jiao (China)

Francisco Juarez(Mexico)

Ebrahim Kalantar (Iran)

Chuan-Liang Kao (Taiwan)

Aiping Le (China)

Gorden J. Leitch (USA)

Anli Li (China)

Cuiying Li (China)

Hailan Li (China)

Zunyan Li (China)

Tsun Mei Lin (Taiwan)

Xiaoxin Liu (China)

Zhiwei Liu (China)

Hua Lu (China)

Davide De Lucrezia (Italy)

Qun Luo (China)

Haimei Ma (China)

Liqiong Ma (China)

Shuxuan Ma (China)

Xianjun Ma (China)

Emmanuel Maes (France)

Tianhong Miao (China)

Gradimir N. Misevic (France)

Maja Misevic (Switzerland)

Shijie Mu (China)

Fumihiko Nakamura (Japan)

Margaret H.L.Ng (Hong Kong) 

Tao Peng (China)

Monika Pilichowska (Germany)

Octavian Popescu (Romania)

Benjamin Potelon (France)

Erik Reimhult (Swedish)

Vincent Rodin (France)

Zhili Shao (China)

Simion Simon (Romania)

Viorica Simon (Romania)

Dimitri Svistunenko (British)

Changjiu Tang (China)

Gengyin Wang (China)

Haiyan Wang (China)

Qiushi Wang (China)

Quanli Wang (China)

Yongjun Wang (China)

Zhen Wang (China)

Aiqing Wen (China)

Changsong Wu (China)

Rong Xia (China)

Pu Xu (China)

Ying Xu (China) 

Beizhan Yan (China)

Jeff Chunlong Yang (USA)

Jiangcun Yang (China)

Mei Yang (China)

Sihua Yi (China)

Wen Yin (China)

Xiaonan Yu (China)

Ying Yu (China)

Min Yuan (China)

Zhanshan Zha (China) 

Chan Zhang (China)

Xiaoping Zhang (China)

Yanyu Zhang (China)

Shuming Zhao (China)

Tongmao Zhao (USA)

Shangen Zheng (China)

Huayou Zhou (China)

Lan Zhou (USA)

Jun Zhou (China)

Xiangyang Zhou (China)

Xiaoyu Zhou (China)

Peiyuan Zhu (China)

Hailong Zhuo (China)

Xiang Zou (Hong Kong)

Countries or Regions