Volume ,Issue 3,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

CAR-T cell therapy and its application in clinical cancer treatment
  Zequn Zheng, Qi Tang and Zhenqing Feng
  2017(3):1-6 [Abstract(241)]  [View PDF 271.24 K (310)]
  
The progress in pre-transfusion test technique research
  Zhenzhen Zhou, Dan Xu, Ling Sun and Jiongcai Lan
  2017(3):7-12 [Abstract(157)]  [View PDF 260.74 K (343)]
  
Association of HLA-DRB1 and DQB1 alleles with red blood cell alloimmunization in Chinese
  Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, HaoChun Chang, XiaoFei Li, Daowang Fan, Yan Qiu and Tianhong Miao
  2017(3):13-17 [Abstract(191)]  [View PDF 285.46 K (292)]
  
Trop-2 targeted CAR-T cells inflict enhanced killing of ovarian cancer cells
  Yaru Xu, Qi Tang, Xiaochen Huang, Tingting Yang, Wei Zhao, Xingwan Kuai and Jin Zhu
  2017(3):19-24 [Abstract(235)]  [View PDF 421.27 K (297)]
  
Sero-prevalence of RBC alloantibodies among Han and minority patients in Xinjiang
  Xiaochuan Song, Bin Liu, YujiaoLi, Min Ju and Jie Xu
  2017(3):25-28 [Abstract(190)]  [View PDF 261.76 K (192)]
  
Which RhD alleles are risk factors stimulating allo- anti-D?
  Fang Yan, Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, Xiaofei Li, Lei Zhang, Ye Zhang, SuFang Liu and TianHong Miao
  2017(3):29-32 [Abstract(177)]  [View PDF 247.92 K (336)]
  
miR-34a is associated with clinical outcome of colorectal cancer patients
  Zhidan Tian, Yongya Ren and Xiaohong Qi
  2017(3):33-37 [Abstract(166)]  [View PDF 433.89 K (242)]
  
Frequencies of RhCE and Kell phenotypes in Xinjiang using a cross-minorities transfusion simulation model
  Wei Chen, Jun Wen, Fei Li, Changmin Wang, Qing Li and Gang Zhao
  2017(3):39-42 [Abstract(188)]  [View PDF 265.54 K (732)]
  
Analysis of plateletpheresis donor deferral rate in family replacement donors and volunteer donors: A brief review of the China Chongqing area
  Jun Li, Lan Wei, Tao Zhang and Daiquan Xia
  2017(3):43-46 [Abstract(163)]  [View PDF 256.76 K (244)]
  
AURKA is a potential target for multiple myeloma therapy
  Ting Lu and Chunyan Gu
  2017(3):47-51 [Abstract(215)]  [View PDF 756.49 K (279)]
  
Active EB virus infection in adults: a case series of 8 patients in a single institution and a review of related literature
  Pengfei Shi, Yaping Xie, Ying Xu, Xilian Huang, Kuang Chen and Shenxian Qian
  2017(3):53-58 [Abstract(193)]  [View PDF 1.00 M (256)]