Acknowledgements

 

The Editorial Office of Blood and Genomics hereby express our heartfelt gratitude to the following reviewers for their contributions in 2020.

 

Daowang Fan, Beijing, China

Siegfried Janz, Milwaukee, USA

Fumihiko Nakamura, Japan

Zhenqing Feng, Nanjing, China

Ming Gao, Jiangyin, China

Zhiwei Liu, Hangzhou, China

Shuming Zhao, Guiyang, China

Xingbin Hu, Xi'an, China

Li Chen, Chongqing, China

Changlin Wu, Shenzhen, China

Chuan-Liang Kao, Taipei, Taiwan, China

Gradimir N. Misevic, Brest, France

Haiyan Wang, Qingdao, China

Hua Lu, Chongqing, China

Huayou Zhou, Guangzhou, China

Jhy Sheng Chang, Taipei, Taiwan, China

Jianfei Huang, Nantong, China

Lan Zhou, Cleveland, USA

Madhuradhar Chegondi, Lake Nona, USA

Maohong Bian, Hefei, China

Mats Peter Bemark, Gothenburg, Sweden

Mingshun Zhang, Nanjing, China

Pu Xu, Wuhan, China

Qi Tang, Nanjing, China

Qian Zhang, Nanjing, China

Qiushi Wang, Shenyang, China

Rong Gui, Changsha, China

Tianhong Miao, Beijing, China

Tsun Mei Lin, Kaohsiung, Taiwan, China

Wei Zhao, Nanjing, China

Xiang Zou, Hong Kong, China

Xiangyan Huang, Jinan, China

Xiao Zhang, Nanjing, China

Xiaonan Yu, Shenyang, China

Xiaoxin Liu, Jinan, China

Yan Cheng, Milwaukee, USA

Ying Xu, Chengdu, China

Ying Yu, Hangzhou, China

Yongcan Guo, Luzhou, China

Yongjun Wang, Changsha, China

Yonglin Yang, Nanjing, China

Yuanshuai Huang, Luzhou, China